Bericht van Hans Schönfeld: ‘Flux’

De Sublime Berichten: maandag t/m vrijdag om 9.30 uur: experts uit alle hoeken van de samenleving met een frisse kijk op de wereld. Vandaag Hans Schönfeld, onze insider bij de Nederlandse politie.

Ik wil het vandaag eens hebben over flux. Je kent het woord wellicht van de peripherique, de rondweg om Parijs; als deze fluïde is stroomt het verkeer door. Fluïde afgeleid van flux staat voor alles wat doorstroomt, niet stopt of verstart en voor alles wat geen starre grenzen kent. Water is het archetype van flux. Hoewel het vrij zwaar is stroomt water vrijelijk en kan het alle vormen aannemen van verkoelend meertje tot een vernietigende tsunami.

Laten we eens een aantal vormen van flux noemen. Momenteel worden steeds vaker kantoren in woonhuizen omgevormd (dat is flux), hebben mensen dubbele nationaliteiten (dat is flux), meerdere en is er bijvoorbeeld vermenging van onder- en bovenwereld; allemaal voorbeelden van flux; het doorbreken van starre scheidingen, het verbinden van wat eens voor altijd gescheiden was. Maar ook keukens gaan in elkaar over; de zogenaamde fusion kitchen en geslachtsverandering en meerslachtigheid worden steeds beter geaccepteerd; dingen die vroeger onveranderlijk leken. Mensen zijn ook steeds minder gebonden aan traditionele politieke partijen en hun keuzen van gisteren; steeds meer mensen gelden als zwevende oftewel flux kiezer.

En dan de huidige stromen vluchtelingen en welvaartszoekers, waarvan men verwacht dat dit zal nog zal toenemen. Ook dit is een vorm van flux. Alleen een vermenging die sneller stroomt dan de bedding van ons nationalistische denken momenteel aan lijkt te kunnen. Flux kan op een gegeven moment overgaan in chaos; als de veranderingen te groot, te snel, te ongestuurd gaan. Maar let wel goed op. De mensen die tegen chaos zijn moeten die niet verwarren met flux. Tegen flux zijn helpt namelijk niet. Het water stroomt waar het heen kan, de vermenging van mensen laat zich niet tegenhouden.

Bericht achterlaten