Bericht van Hans Schönfeld: “Geen woorden maar daden”

De Sublime Berichten: maandag t/m vrijdag om 9.30: experts uit alle hoeken van de samenleving met een frisse kijk op de wereld. Vandaag Hans Schönfeld, onze insider bij de Nederlandse politie.

“De verkiezingen naderen weer. Het debat zal ongetwijfeld weer gaan over gelukzoekers en vluchtelingen. Er zullen ongetwijfeld weer partijen zijn die U en mij willen laten geloven dat wanneer we maar op hen stemmen het vluchtelingenprobleem, en trouwens alle problemen, ja zelfs uw kalknagels zullen oplossen wanneer we maar op hen stemmen.

Nou de partijen die dat beloven verspreiden als het ware nepnieuws. Alhoewel het oppassen is om aan toekomstberekeningen al te absolute waarheid te verbinden zijn vele deskundigen het er over eens dat het aantal vluchtelingen zal toenemen. In 2016 waren er meer dan 60 miljoen mensen op de vlucht. Deskundigen voorspellen van het aantal in 2025 drie maal zo hoog zal liggen rondom de 200 miljoen.

De oorzaken van de vluchtelingenstroom liggen niet bij de kerken, die uitgeprocedeerden opvangen en zelfs niet bij de linkse kerk. De oorzaken liggen in de armoede, de ziekten zoals ebola, de oorlogen, de dictators en politieke instabiliteit, ecologische rampen en klimaatverandering. 

De partijen die aan deze thema’s meer geld willen uitgeven zijn de partijen die echt wat aan de vluchtelingenstroom willen doen; die zich richten op de oorzaken en niet alleen op de gevolgen; wat de anderen de komende maanden ook mogen schreeuwen.”