Bericht van Shaif Basier: ‘De 1e blockchaincrisis voorkomen’

De Sublime Berichten: maandag t/m vrijdag om 9.30: experts uit alle hoeken van de samenleving met een frisse kijk op de wereld. Vanochtend Shaif Basier. Bankier, ondernemer en kritisch wereldburger.

De blockchain, is dé grote nieuwe hype uit Silicon Valley die zowel grote banken maar ook talloze kleine start-ups in haar ban heeft momenteel. Al meer dan 1 miljard dollar werd geïnvesteerd in deze infrastructuur die oorspronkelijk voor de bitcoin is aangelegd. Grote decentrale blockchain-databases zouden ons middels super-cryptografie kunnen helpen aan echt fraudebestendige online betalingen, bankfinancieringen, on-line verkiezingen, degelijke kwaliteitskeurmerken en privacybescherming.

Maar net zoals tijdens het begin van de Tulpencrisis in 1634 en de Verpakte Hypothekencrisis in 2004, zijn bij de blockchain diverse rode vlaggen te plaatsen. Zo kan haast niemand, ook veel professionals en IT experts niet, de onderliggende werking van de blockchaintechniek vertrouwenwekkend in gewone mensentaal uitleggen. Waarom zouden wij dan gerust onze meest vertrouwelijke persoonlijke info, hypotheekaktes, polissen en betaalgegevens middels cryptografie moeten up-loaden op publiek toegankelijke blockchain clouds? Waarom is dat minder riskant dan clouds gebaseerd op bestaande technologie? Van de Enigma in de Tweede Wereldoorlog en ook dhr. Edward Snowden leerden wij dat ondanks ogenschijnlijke controlemaatregelen, iedere code te kraken is middels verborgen hacks. Zal de blockchain deze verborgen hacks kunnen voorkomen? En hoe dan precies?

Er is relatief weinig echt kritische publieke dialoog over de pros en cons en mogelijk systemische frauderisico’s van de blockchain. Van de uitvinder van de blockchain, Satoshi Nakamoto, tevens geestesvader van de bitcoin, is bovendien de ware identiteit en achtergrond volkomen onbekend. Nu zeg ik toch niet dat ik tegen de blockchain ben, maar vanwege de onmiskenbare inherente risico’s, bepleit ik kritischer open debat, functionele analyse van eisen en degelijke acceptatietesten. Met een gezonde kritische houding prikken we door hypes en voorkomen we zoveel als mogelijk niet alleen het risico op een nieuwe tulpencrises of kredietcrisis, maar ook, op de eerste grote blockchaincrisis.

Bericht achterlaten