Bericht van Shaif Basier: “Heartdrive” in de politiek

De Sublime Berichten: maandag t/m vrijdag om 9.30: experts uit alle hoeken van de samenleving met een frisse kijk op de wereld. Vanochtend Shaif Basier. Bankier, ondernemer en kritisch wereldburger.

Het is het jaar 2047 en er is feest. Nederlanders zijn tevredener dan ooit over de politiek. Politici zijn tegenwoordig toonbeelden van integriteit en eerlijkheid. Egoïsme, bewust of onbewust, is inmiddels vrijwel uitgeroeid. Kinderen worden vernoemd naar Politici.

30 jaar geleden hadden wij echter forse problemen. Te-veel politieke partijen, polarisatie, veel geklaag en een gapende kloof tussen burgers en politiek. Gelukkig herinnerde iemand zich George Washington, de grondlegger van Amerika die in 1796 ongeveer het volgende zei: “Alhoewel partijpolitiek populaire doelen kan realiseren, is het exclusief en niet inclusief en zal het waarschijnlijk leiden tot misbruik van partijstructuren door sluwe lieden voor eigen gewin”.

Nederlandse burgers liepen jaren verbaasd rond maar bleven nuchter. Samen maakten zij een groot politiek Deltaplan. Door innovatieve inzet van social-media, meer zelfreflectie en het bouwen van een minder hufterige praatcultuur, wist men het ondenkbare te realiseren. De kloof tussen burgers en partijpolitiek werd voorgoed overbrugd.

Terug in de tijd: Het is vandaag 15 Maart 2017 en velen van u gaan naar de stembus. Het is een prachtig voorrecht. De Nederlanders vandaag bepalen over het Nederland van morgen. Ik wens u wijsheid en positieve verbeeldingskracht toe. En hartgedrevenheid. Heart-drive.

Bericht achterlaten