Column Het Nieuws van de Vooruitgang: Hans Schönfeld

Iedere werkdag om 09.30 uur geven de columnisten van Sublime FM hun kijk op het wereldnieuws, economie, veiligheid of duurzame ontwikkelingen. Vanochtend was de beurt aan Hans Schönfeld, onze insider bij de Nederlandse politie. Iedere dinsdagochtend deelt Hans zijn visie op veiligheid en de wereld. Vandaag gaat zijn column over vergelding. 

“Ruim honderd jaar geleden ‘ontdekten’ wetenschappers de oorzaken van criminaliteit. Criminelen bleken slecht opgevoed en/of ziek. Vergelding vond men vanaf toen onrechtvaardig, straf moest misdadigers heropvoeden. De meeste criminelen gaan echter regelmatig weer in de fout, die heropvoeding werkt niet. Daarom vind ik vergelding een betere basis voor bestraffing.

Het principe van vergelding is eenvoudig; de dader verdient straf omdat hij/zij iets heeft misdaan. De strafmaat hoort in verhouding te staan tot de schade die bij het slachtoffer is veroorzaakt. De vraag of de straf bijdraagt aan de resocialisatie van de dader verschuift zo naar de vraag of de straf voor slachtoffers rechtvaardig is. Op die manier keren de officieren van justitie en de rechters hun gezichten van de daders in de richting van de slachtoffers en worden weer en meer herkenbaar als basishoeders voor onze veiligheid.

Als er na een misdaad geen of een nietszeggende straf volgt voelt het slachtoffer zich -terecht- door de overheid in de steek gelaten. De huidige strafpraktijk wordt zo niet modern maar primitief omdat te vaak het recht van de brutaalste prefereert boven dat van het slachtoffer. En die slachtoffers zijn niet het slachtoffer van ‘kleine’ criminaliteit. Het zijn mensen van vlees en bloed, die door het misdrijf angstig zijn en daarnaast vaak ook lichamelijke en financiële schade hebben geleden. Vergelding is eerlijker want die verenigt het nuttige en rechtvaardige voor de slachtoffers met het onaangename en rechtvaardige voor de daders. Het is hoog tijd om de natuurlijke wens van slachtoffers op vergelding in discussie over de geloofwaardigheid van de overheid te betrekken.”

Bericht achterlaten