Maria van der Heijden: “Optimisme is een plicht”

De Sublime Berichten: maandag t/m vrijdag om 9.30: experts uit alle hoeken van de samenleving met een frisse kijk op de wereld. Vanochtend Maria van der Heijden, directeur van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Nederland.

“Optimisme is een morele plicht,” zei wetenschapsfilosoof Karl Popper. Dat is een uitdagende opdracht in tijden van Brexit, Trump en klimaatverandering. Het is niet altijd eenvoudig om aan die morele plicht van Popper te voldoen. Het is makkelijker om het hoofd in de schoot te leggen, of om je over te geven aan hedonistisch genot.

Toch is het MVO Trendrapport, dat MVO Nederland elke twee jaar publiceert, ook dit jaar weer optimistisch van toon. Het verslag laat de laatste trends zien op het gebied van duurzaam ondernemen, en die zijn hoopgevend.

We zien bijvoorbeeld dat ethische argumenten steeds zwaarder meewegen in bedrijfsbeslissingen. En dat vrijblijvend overleg plaatsmaakt voor actieve samenwerkingsverbanden. We merken zelfs dat duurzaamheid een leuk onderwerp is geworden om te bespreken bij de kapper!

Voor degenen die nog steeds niets zien in maatschappelijk verantwoord ondernemen: De afgelopen jaren zien we dat bedrijven die goed scoren op het gebied van duurzaamheid zelf ook toekomstbestendiger zijn. Duurzame koplopers zijn succesvoller dan een gemiddeld bedrijf. Hun pionierswerk werpt nu zijn vruchten af.

Kijk het MVO Trendrapport vooral even in. Want naast een broodnodige portie optimisme laat het je zien wat er dit jaar op je afkomt, en hoe koplopers daarmee omgaan. En wellicht inspireert het ook jou om nóg verantwoordelijker te ondernemen.

Bericht achterlaten